Kulturno umetniško društvo Baobab


VIZIJA KUD BAOBAB: Smo vodilno kulturno-umetniško društvo v slovenskem prostoru
in širše, ki preko scenskih del in glasbe povezuje Evropo in Afriko, sodobnost s
tradicijo. S svojim delovanjem prispevamo k raznolikosti in pluralnosti družbe ter
inkluziji marginalnih skupin.

POSLANSTVO KUD BAOBAB: S povezovanjem z drugimi umetniki marginalnih in
drugih kulturnih skupin gradimo medkulturni dialog ter ustvarjamo trk kultur, ki je temelj
oplajanja in razvijanja novih umetniških izrazov.