Kulturno umetniško društvo Baobab

BAOFEST 2012

Ljubljana, 27. junij, 11. september, 25., 29., 30.november 2012

Baofest, tretji mednarodni festival afriške kulture v Sloveniji, bo s predstavitvijo kulturne tradicije in praks s področja afriškega plesa, glasbe, sodobne multimedijske scenske umetnosti in inovativnih pedagoških pristopov ter strokovne in poljudne literature skušal preseči predsodke širše vseslovenske javnosti. Vstop na vse dogodke festivala razen delavnice z tujimi učitelji bo prost.

Namen festivala je brezplačno predstaviti izrazni svet afriške kulture v podobi, sliki, besedi in zvoku in s tem vplivati na razvoj zavedanja o pomenu medkulturnega dialoga in sožitja različnih svetov. Temeljni razlog za zasnovo projekta je torej predstavitev afriške kulture, ki ostaja stigmatizirana, dokler naše razumevanje izhaja samo iz posrednega stika z afriško civilizacijo in dokler interpretacija zgodovine afriške celine ostaja takšna, kot jo razumeva tržno gospodarstvo in popularna strokovna literatura.

Aktivno vključevanje novih kultur v slovensko kulturno sredino zagotavlja priseljencem in skupnosti, v katero se vključujejo, razvoj sožitja in plemenitenja raznolikosti kultur, ki z osveščanjem dviguje zavest, vrednote strpnosti in sožitja ter razvija spoštovanje temeljnih človekovih pravic in dostojanstva ter integritete osebnosti.

Festival se tako skuša dotakniti širše vseslovenske javnosti in afriških priseljencev, katerih potreba po ohranjanju kulturne identitete lastne in širše skupnosti se kaže v njihovem iskanju priložnosti za prikaz lastne kulturne prakse. S socialno angažiranim in kulturno obarvanim programom festivala bo prestolnica Slovenije še dodatno pridobila na raznolikosti kulturnih vsebin in prepoznavnosti afriške kulture, obenem pa tudi mednarodno prepoznavnost med umetniki in obiskovalci, ki bodo na vsakoletni festival prihajala iz tujine.