AFROskop – Afirmativna Rasna Ogledala

AFROskop – Afirmativna Rasna Ogledala
Trajanje projekta: februar 2021 – januar 2023
Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021
Nosilec projekta: KUD Baobab
Partner z Norveške: Društvo UTAD Critical
Partnerji: Lunina vila, inštitut za zaščito otrok, so.p.; Društvo DISORA
Kontakt: Sabina Banič Boakai: sabina.banic@gmail.com
Info: www.baobab.si; www.facebook.com/AFROskop

V Sloveniji je v zadnjih 10 letih z medrasno posvojitvijo otrok iz držav Afrike nastalo več kot
70 družin. Posvojiti želi še okoli 500 parov, vedno več pa se jih odloča prav za medrasno
posvojitev. Temnopolti otroci tako v Sloveniji zaživijo v družinah s svetlopoltimi starši v
skoraj povsem belski družbi, kjer so prikrajšani za socializacijo v svojo primarno etnično
skupino. Starši nimajo ne osebnih izkušenj, ne zadostnega znanja, kako uspešno prispevati k
otrokovi rasni/kulturni socializaciji. Samo ljubezen ni vedno dovolj…

Ta paradoks medrasne posvojitve prispeva k:
– pomanjkanju pozitivne rasne/etnične samopodobe in ponosa otroka;
– večji ranljivosti otroka pri soočanju s predsodki in drugimi negativnimi situacijami,
povezanimi z barvo kože.

Otroštvo je ključno obdobje za primeren razvoj samozavedanja in odnosov z drugimi.
Nezadostna izpostavljenost pozitivnim rasnim ogledalom oz. predstavnikom enake etnične
skupine ter negativne osebne izkušnje, povezane z raso in diskriminacijo, zmanjšujejo
otrokov občutek lastne vrednosti, spodbujajo nezaupanje do drugih, krepijo pa tudi občutek
krivice in nemoči. Otrok je bolj dovzeten za depresijo, jezo in anksioznost, v odraslosti pa so
posledice na duševno in telesno zdravje lahko trajne.

S projektom AFROskop – Afirmativna rasna ogledala naslavljamo specifične potrebe
temnopoltih otrok v medrasnih posvojiteljskih družinah. Cilj projekta je opolnomočiti tako
otroke kot starše. Z različnimi aktivnostmi in vsebinami bomo omogočili izkustveno učenje in
grajenje veščin:
– kako otroke izpostaviti pozitivnim rasnim priložnostim, ki spodbujajo ponos in pozitivno
rasno identiteto;
– kako otroke ozavestiti o rasizmu in diskriminaciji ter razviti primerne veščine soočanja in
obvladovanja takšnih situacij.

Pri aktivnostih imajo ključno vlogo predstavniki afriške skupnosti pri nas. Starši oz.
posvojitelji bodo imeli z afriško skupnostjo priložnost graditi iskrene odnose in širiti svojo
socialno mrežo ter tako poglabljati razumevanje pri vzgoji temnopoltega otroka. Otrokom
pa bodo kot pozitivna rasna ogledala oz. vzgledi pomagali, da se v njih prepoznajo, se
počutijo videni in dobijo občutek skupnosti tudi izven primarne družine.

Active citizens