Kulturno umetniško društvo BaobabMedkulturni in medgeneracijski pevski zbor združuje starše in otroke. Povezuje Afričane, njihove potomce in  družinske člane in preko skupnega petja ohranja njihov  stik s primarno kulturo. V Sloveniji je afriška skupnost majhna, zato obstaja toliko večja potreba po spoznavanju in ohranjanju kulturnih izročil Afrike. Predvsem je  ta dejavnost pomembna za otroke afriških korenin, zaradi iskanja njihove kulturne identitete in preko razvijanja pozitivne samopodobe preko lastnega udejstvovanja. Ta potreba je prisotna tako v posvojiteljski skupnosti, kot tudi skupnosti Afričanov, ki so prišli v Slovenijo zaradi ekonomskih migracij ali humanitarnih razlogov.

Dobivamo se enkrat tedensko v Vetrinjskem dvoru, ob sobotah od 10.30 do 12h. če se nam želite pridružiti, pišite na info@baobab.si.