14.9. 2015: PREMIERA PREDSTAVE MOMENTUM Avenija ujetih trenutkov

Maša Kagao Knez
MOMENTUM
Avenija ujetih trenutkov / Avenue of Captured Moments

Vsaka zgodba se začne na neki točki, v nekem momentu, ki se ga nikoli natančno ne spomnimo; po navadi nima jasnega začetka, tudi cilj je le približno nakazan. Rastlina živi iz svojega rizoma, njeno pravo življenje je skrito, kar je vidnega nad tlemi, traja le eno poletje, potem ovene. Kar vidimo, je cvet, ki se osuje. Rizom ostane …V resnici si vse le domišljamo. Delamo [si] predstave, da potem v njih živimo. Za hip ujamemo trenutek, potem gremo naprej … Same sebe lahko razumemo le v luči notranjih doživljajev. (Zapisano po motivih C. G. Junga Spomini, sanje, misli)

Avtorica Maša Kagao Knez v predstavi Momentum – Avenija ujetih trenutkov nadaljuje opazovanje lastnega in skupnostnega (so)bivanja. Avenija je gib, ki govori, glas, ki razgibava prostor, ki se nenehno gosti in spet redči, odvisno od količine energije, ki jo vanj pošljejo akterji v trenutku prisotnosti Drugega. Soustvarjalca. Gledalca. Gib in glas naseljujeta človekovo telo in v njem sobivata; kot srečevanje notranjega in zunanjega, tradicije in sodobnosti, preteklega in prihodnjega, v kar je ujet trenutek – zdaj.

Every story begins somewhere, in a certain moment that we never quite remember. It usually doesn’t have a clear beginning and even its end is just roughly hinted at. A plant lives from its rhizome, its true life is hidden and what is seen above the ground only lasts one summer, then withers. What we see is the flower, which loses its petals. The rhizome endures … We are only imagining all of it, really. We produce [!] shows in which we then live. Just for an instant, we capture a moment then we move on … We can only understand ourselves in the light of our inner experience.(Inspired by C. G. Jung’s Memories, Dreams, Reflections)

By creating the piece Momentum: Avenue of Captured Moments, Maša Kagao Knez continues the observation of one’s own and our common (co-)existence. Avenue is the movement that speaks, the voice that moves the space, the space that keeps thickening and thinning – depending on the amount of energy emitted by the (f)actors in the moment of presence of the Other. The Co-creator. The Spectator. Movement and voice inhabit a human body and cohabit in it. Like the meeting point of the interior and the exterior, the traditional and the contemporary, the past and the present, which is also where a moment is captured: the now.

Avtorica in koreografinja / Author and choreographer:
Maša Kagao Knez

Avtorska glasba / Original music score by:
Murat & Jose, Irena Yebuah Tiran, Leticia Slapnik Yebuah, Tim Kostrevc, Damaris Potočnik

Asistentki koreografinje / Assistant choreographers:
Rosana Hribar, Jana Menger

Dramaturginja / Dramaturge:
Andreja Kopač

Kostumi / Costumes:
Jelena Proković in EA Kreativa

Soustvarjalci in nastopajoči / Co-created and performed by:
Dalanda Diallo, Gerard Diby, Maša Kagao Knez, Murat & Jose, Urša Rupnik, Leticia Slapnik Yebuah, Liza Šimenc, Irena Yebuah Tiran

&
Plesalke plesnega studia XXV/ Studio XXV dancers:
Vesna Bizjak, Emina Baj, Tjaša Jerak, Lea Menard, Kristina Sicherl, Sara Zaninović, Ajda Žagar, Eva Žagar

Producentka /Producer:
Katja Somrak

Odnosi z javnostmi / Public relations:
MoJcA OcvirK

Koprodukcija / Co-production:
Studio XXV, Cankarjev dom, KUD Baobab in Plesni Teater Ljubljana

Projekt je nastal s podporo/ The project was supported by:
Mestna občina Ljubljana- Oddelek za kulturo/ City Council’s Department of Culture,

Francoski inštitut v Sloveniji Ljubljana/ Institut français de Slovénie
Adria mobil, d.o.o.