Kulturno umetniško društvo Baobab

Naziv:
Kulturno umetniško društvo Baobab

Sedež društva:
Medič 15, 2351 Kamnica, Slovenija

Matična številka:
1741268

Davčna številka :
98296353
nismo davčni zavezanci

Poslovni račun:
SI56 0201 0025 7799 679, voden pri NLB v Ljubljani

Predsednica društva:
Dalanda Diallo

Splošne informacije:
info@baobab.si

Organizacija dogodkov in odkupi predstav:
info@baobab.si

Pevski zbor Sankofa:

sankofa@baobab.si

10