Kulturno umetniško društvo Baobab

video projekta
VIDEO PROJEKTA


Izrazni svet afriške kulture - ISAK 

Projekt ISAK 4 zajema usposabljanje na področju odrskega nastopanja, glasbene produkcije ter plesne in glasbene delavnice po celotni Sloveniji s spremljajočimi kulturnimi dogodki z afriško vsebino. V različnih slovenskih krajih bomo izvajali usposabljanja za pripadnike ciljne skupine, ki ne živijo v prestolnici ali njeni bližini in zaradi tega še niso imeli možnosti stopiti v stik z našimi predhodnimi projekti. Usposabljanja bodo odprta tudi za ostale posameznike. Obenem želimo udeležencem preteklih projektov ISAK 1, ISAK 2 in ISAK 3 nuditi priložnost za delo in prepoznavnost. Posamezniki, ki so se v predhodnih projektih že izobrazili za plesne pedagoge, koreografe, pevce, vodje pevskega zbora, bodo imeli preko usposabljanj, ki jih bomo izvajali v različnih slovenskih krajih, priložnost izvajanja delavnic. S tem bomo spodbujali njihovo zaposljivost, prepoznavnost in pomagali pri socialnem vključevanju umetnikov afriškega porekla v slovenski kulturni prostor. Preko projekta bomo tudi ohranili in pospešili mednarodno kulturno sodelovanje z afriškimi priseljenci živečimi v drugih evropskih državah.

Tako projekt ISAK 4 nudi usposabljanja za odrsko nastopanje, plesno in glasbeno usposabljanje po Sloveniji in usposabljanje za glasbenega producenta. Ključna rezultata projekta ISAK 4 bosta gostovanja odrskega dela udeležencev z domačimi in tujimi mentorji ter zgoščenka, ki bo rezultat sodelovanja mentorjev, udeležencev za usposabljanje glasbenega producenta in udeležencev drugih usposabljanj. Pesmi bodo dostopne tudi širše, na spletnem omrežju.

 VEČ NA: WWW.ISAK.SI


Projekt ISAK (Izrazni svet afriške kulture) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti."

slika_r1_c2