Kulturno umetniško društvo Baobabinteraktivna plesno glasbena predstava za otroke od 3. leta dalje


OBISK V AFRIŠKI VASI

Ideja:
Jasna Knez


Koreografija:
Maša Kagao Knez & Dalanda Diallo


Glasbeni aranžmaji:
Damir Mazrek, Blaž Korez, Issiaka Sanou


Besedilo:
Damir Mazrek, Dalanda Diallo, Lea Menard


Ustvarjalci predstave:
Dalanda Diallo, Maša Kagao Knez, Laetitia Zinsou, Lea Menard, Issiaka Sanou, Damir Mazrek, Blaž Korez


Nastopajoči:
Lea Menard, Dalanda Diallo, Leticia Slapnik Yebuah, Maša Kagao Knez, Issiaka Sanou, Blaž Korez


Vsebina predstave
Popotnika se na domišljijskem potovanju znajdeta v afriški vasi, kjer srečata tudi vaščanke, ki jima preko plesa in glasbe prikazejo svoja vsakodnevna opravila. Vaščanke ju skupaj z afriškim bobnarjem popeljejo tudi v svet afriške glasbe in njenih ritmov ter jima s plesom prikažejo potek njihovega napornega, a hkrati zabavnega in prijetnega dne. Zaradi nepoznavanja njihovega jezika se popotnika z njimi sporazumevata s pomočjo glasbe, plesa in gest. S tem spoznavata utrip afriške vasi.


Namen predstave
Otroci spoznajo del kulturne dediščine drugega naroda. S plesom in glasbo se približamo ljudem, ki živijo daleč od nas, z drugačnimi navadami, običaji, vrednotami, miselnostjo. Tako si širimo obzorja in bogatimo svoj čustveni in spoznavni svet. Globalizacija, združevalni procesi in medmrežje, nas postavljajo pred dejstvo srečevanja in soočanja z drugimi kulturami. Če nas ta proces zaloti nepripravljene se odzovemo v glavnem na dva načina: bodisi nekritično sprejmemo drugo kulturo, ne da bi jo poznali ali pa ravnamo ksenofobično, odbojno, posmehovalno, zaničevalno. Toda narodna kultura se lahko brusi le v zavestnem stiku z drugo kulturo. Zavestnem pomeni, da drugo kulturo spoznamo in vzpostavimo kritičen odnos in realne primerjave s svojo lastno. Le na tak način se medsebojno plemenitimo. Tovrstni vplivi bogatijo obe kulturi, ki sta v medsebojnem spoju. Sodelovanje in izmenjava tedaj krepi narodno samozavest, ter je podlaga gospodarskega sodelovanja in temelj miru  v svetu. Etnična strpnost in široko razumevanje drugih kultur je osnova za naše celostno vzpostavljanje socialnih stikov s soljudmi.


Prav gotovo bo otrok, ki sliši zvoke bobna in se zna spontano odzvati nanje s plesom, ali s svojim lastnim bobnanjem, bolj razumevajoč in bo širši v dojemanju vseh elementov tuje kulture. Vse to bo znal prepletati s svojimi lastnim ustvarjalnim potencialom.
Možnost bo imel svobodno se odločati : ali prevzeti tujo kulturo, ali jo odkloniti ali se ji podrediti ali jo oboževati. Ali pa, kot si želimo mi ustvariti od vsega videnega in slišanega in doživetega - ustvariti nekaj svojega, novega. Avtorskega. Naša vizija umetnosti in kulture nasploh je avtorski pristop do vsebin in zamisli, skozi katerih izražamo svoje občutke in svoja doživetja.

Gostovanja
KUD France Preseren , marec 2012
Festival Baofest – september 2012
Pikin Festival, Velenje – september 2012
Gledališče Koper – oktober 2012, maj 2013
Kulturni center Janez Trdina, Novo mesto – januar 2014
Festival Čokolade, Radovljica - april 2014
Festival Rdeči Revirji, Hrastnik - maj 2014
Festival Kalejdoskop, Kranj - junij 2014
Farovž v Šentjakobu, Koroška (Avstrija) - junij 2014
Poletje v Celju, Celje - julij 2014