Kulturno umetniško društvo Baobabplesno glasbeni projekt

STOPINJE

Koreografija:
Maša Kagao Knez

Glasba:
Issiaka Sanou, Blaž Korez, Daniel Felingue, Leticia Slapnik Yebuah

Nastopajoči:
Daniel Felingue, Maša Kagao Knez, Issiaka Sanou
in plesna skupina Baobab:
Vesna Bizjak, Tjaša Jerak, Kristina Sicherl, Sara Zaninovič, Ajda Žagar, Eva Žagar

Produkcija: KUD Baobab

Plesna skupina Baoobab je  nastala kot rezultat projekta ISAK (Izrazni svet afriške kulture), ki ga KUD Baobab s podporo ESS in MK razvija od 2009 naprej. Izrazni svet afriške kulture je projekt, namenjen širjenju, predstavljanju in uveljavljanju afriške kulture z aktivnim vključevanjem priseljencev iz Afrike in njihovih potomcev v udejstvovanja na področju plesa in glasbe.


Znotraj projekta ISAK vsako leto nastajajo novi plesni in glasbeni projekti na temo povezovanja “afriškega” in “evropskega”.


Plesno glasbeni večer Stopinje, je prikaz krajših plesnih miniature, ki smo jih s plesno skupino Baobab razvijali letu 2012. Koreografije, ki so nastajale bodisi iz nadgradnje nekega konkretnega tradicionalnega
zahodnoafriškega plesa, bodisi preko raziskovanja lastnega plesnega izrazana podlagi  tradicionalnega ritma, se med seboj  povezujejo, prepletajo, dopolnjujejo.